You are an idiot

出典: 究極の八百科事典『ウソペディア』
ナビゲーションに移動 検索に移動
You are an idiot
☺️ ☺️ ☺️

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.

You are an idiot,ha haha ha ha ha haaa ah hahaha haa.